Elektroda pro svařování namáhaných konstrukcí, tlakových nádob, potrubí a kotlů z ocelí pevnosti cca. 500 MPa, např. P235/S235 až P420/S420. Je vhodná i ke svařování betonářských ocelí. Velmi rozšířený typ pro stavbu lodí a dopravních prostředků.

Obal: bazický 
Teplota přesušení: 100°C / 1 h. + 300-350°C / 2 h. 
Svařovací proud: DC+ 
Polohy svařování: vodorovná shora, vodorovná šikmo shora, vodorovná na 
svislé stěně, svislá nahoru, nad hlavou vodorovná shora 
Klasifikace: 
CE EN 13479 
DB 10.157.01 
RS 3 Y 
BV 3 Y 
GL 3 Y 
LR 3,3 Y 
TÜV 05256