počet produktů: 0
cena: 0 CZK
statické stránky
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 66
celkem: 581776
www.esab.cz


www.gce.cz

www.vskprofi.cz

produkty v akci
původní cena: 159 784 CZK
156 396 CZK
původní cena: 90 039 CZK
83 894 CZK
nejnovější produkty
Cena na vyžádání
0 CZK
ZAREGISTRUJTE SE V NAŠEM E-SHOPU A ZÍSKEJTE AUTOMATICKY SLEVU 5% NA VEŠKERÝ SORTIMENT !!!

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě e-shop www.krakowelding-eshop.cz (dále též internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího, zákazníka a prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu  KRAKO-WELDING s.r.o. Nový Malín 

 

Objednávka

Objednávku může zákazník provést po registraci a vyplněním elektronického formuláře objednávky přímo v internetovém obchodě www.krakowelding-eshop.cz. Úplné vyplnění a odeslání elektronické objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy a souhlas zákazníka s obchodními podmínkami. Každá objednávka je zákazníkovi potvrzena na jím uvedenou e-mailovou adresu. Po zaslání potvrzení považujeme zákazníkovu objednávku za závaznou. Zrušit objednávku je možné e-mailem, nebo telefonicky (viz kontakty prodejce) do doby než je zboží vyexpedováno. Poté již nelze objednávku zrušit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží již není skladem. Zákazník je o této skutečnosti vždy informován (e-mailem nebo telefonicky) a je mu nabídnuto řešení vzniklé situace.

 

Způsob platby

Zákazník může využít následující způsoby úhrady objednávky:
Dobírka – objednané zboží je zákazníkovi doručeno Českou poštou formou dobírkové zásilky, kterou uhradí v hotovosti při převzetí. Má-li zákazník zájem o zaslání zásilky PPL, je možné uvést tuto žádost do poznámky na objednávkovém formuláři.
Platba proforma fakturou – při platbě proforma fakturou ve prospěch účtu prodávajícího uvádějte vždy jako variabilní symbol číslo faktury, která bude vygenerována po přijetí objednávky a zaslána na Vaši adresu. Oproti platbě na dobírku je při platbě proforma fakturou celkový čas pro vyřízení objednávky delší o dobu potřebnou pro převod fakturované částky mezi bankami. Po složení částky za objednané zboží a služby ve prospěch účtu prodávajícího, je objednané zboží bez zbytečného odkladu vyexpedováno k zákazníkovi. Pozn. pokud zákazník neuhradí objednávku do 10-ti dnů, považujeme ji za stornovanou! Doporučenou zásilku s objednaným zbožím doručí Česká pošta. Zákazník při převzetí již nic neplatí. Má-li zákazník zájem o zaslání zásilky PPL, je možné uvést tuto žádost do poznámky na objednávkovém formuláři.

Ceny
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při telefonickém, e-mailovém nebo faxovém potvrzení objednávky potvrdí i platnost ceny objednaného zboží. V případě, že došlo k navýšení ceny zboží oproti ceně uvedené v objednávce, může kupující novou cenu zboží přijmout nebo dodávku zboží odmítnout.
 

Dodací podmínky pro Česko - CZ

Veškeré objednané zboží obdrží zákazník do 14 dnů od potvrzení objednávky. Pokud je zboží skladem je dodací lhůta kratší (obvykle do 5 pracovních dnů). K zásilce je vždy účtováno poštovné dle tarifů České pošty. Při odběru zboží nad 3.000,- Kč poštovné  neúčtujeme. U zboží v hodnotě nad 5.000,- Kč a hmotnosti vyšší nad 20 kg je dopravné řešeno individuálně. Daňový doklad se všemi náležitostmi je přiložen ke každé zásilce. Osobní odběr zboží je samozřejmě možný na naši prodejně v Novém Malíně.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje o zákazníkovi, které jsou potřebné k vyřízení objednávky považujeme za důvěrné a jsou chráněny systémem ochrany dat. Internetový obchod www.krakowelding-eshop.cz proto zásadně nesděluje údaje o zákaznících třetím osobám. Výjimkou jsou pouze osoby, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníkovi (pošta, banka apod.) a to pouze v nutném rozsahu. Projeví-li zákazník přání, aby byli údaje o jeho osobě z databáze odstraněny, bude jeho přání bez odkladu vyhověno.

 

Záruka

Na veškeré zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplívající z neodborného zacházení se zbožím.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se rozhodne vrátit zboží, musí o této skutečnosti prodejce informovat (e-mailem nebo telefonicky), kde s ním bude domluven postup pro vrácení zboží a peněz.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.

 

Reklamace

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující zaslal zboží kompletní, tak jak jej od prodávajícího převzal. Dále je nutno přiložit písemné oznámení o zjištěných vadách. Reklamované zboží zasílá zákazník k prodejci na vlastní náklady, dopravu vyměněného či opraveného zboží zpět k zákazníkovi hradí prodejce.

V případě stížnosti se zákazník může obrátit ma orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Prodávající informuje zákazníka jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

V případě sporu mezi zákazníkem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající zákazníkovi informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

 

Upozornění

Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! Internetový obchod www.krakowelding-eshop.cz si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!

 

Kontakty

KRAKO-WELDING s.r.o..
Prodej svářecí techniky
788 03 Nový Malín 507

IČO: 27820149 DIČ: CZ27820149

Tel.:  583 285 414, 583 241 535
Fax:  583 285 414 mobil : p. Krakovská 731 117 020

e-mail:krakovska@krakowelding.cz